Przejdź do komentarzy

„Wzorcowa Rewitalizacja”. Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza gminy do udziału w Programie.

Narodowy Instytut Dziedzictwa w ramach "Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022" zaprasza gminy do udziału w Programie "Wzorcowa Rewitalizacja".

Celem Programu jest merytoryczne wsparcie gmin w procesach planowania i wdrażania programów rewitalizacji uwzględniających dziedzictwo kulturowe, jako zasób służący przezwyciężaniu problemów społecznych i infrastrukturalnych, występujących na obszarach rewitalizacji.

Szersze informacje na temat Programu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie samorząd.nid.pl:

https://samorzad.nid.pl/rewitalizacja/o-projekcie/zapraszamy-gminy-do-zglaszania-sie-do-udzialu-w-programie-wsparcia-narodowego-instytutu-dziedzictwa-wzorcowa-rewitalizacja/

Zapraszamy lubuskie gminy do udziału!