Przejdź do komentarzy

. Informacja o przyjęciu uchwały przez ZWL w sprawie Wezwania Nr RPLB.03.02.04-IZ.00-08-P01/17

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 28 marca 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę Nr 175/2368/17 w sprawie zatwierdzenia listy projektów pozytywnie ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.03.02.04-IZ.00-08-P01/17, Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.4 Efektywność energetyczna – instrumenty finansowe, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

W ramach dostępnej alokacji 16 791 475,68 PLN dofinansowanie otrzymał projekt o wartości wnioskowanego dofinansowania 16 791 475,68 PLN, który spełnił wszystkie kryteria dostępu.

Lista projektów