[EFRR] Decyzja określająca szczegółowe warunki przyznania dofiansowania na realizację projektu z transferem korzyści realizowanego w trybie "zaprojektuj i wybuduj"

Dokument

2021_06_29_decyzja zaprojektuj i wybuduj EFRR transfer korzyści.pdf

pdf 443 KB
[EFRR] Decyzja określająca szczegółowe warunki przyznania dofiansowania na realizację projektu z transferem korzyści realizowanego w trybie "zaprojektuj i wybuduj"