Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na webinarium organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, które dotyczyć będzie stosowania klauzul społecznych w zamówieniach udzielanych w projektach współfinansowanych w ramach RPO L2020, które odbędzie się 20 sierpnia 2019 w godzinach 11.00-12.30.

Webinarium poprowadzi Maciej Gnela, pracownik naukowo - dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Specjalista  prowadzący Forum Zamówień Publicznych dla Metropolii Krakowskiej, posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i świadczeniu usług doradztwa z zakresu zamówień publicznych.

Program webinarium:

- Zamówienia publiczne – definicja

- Kto to jest osoba zagrożona wykluczeniem społecznym na gruncie prawa zamówień publicznych

- Stosowanie klauzul społecznych na tle naczelnych zasad prawa zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji

- Stosowanie klauzul społecznych, na tle innych polityk stawianych do realizacji przez UE, w toku zamówień publicznych

- Klauzule społeczne w ustawie prawo zamówień publicznych

  1. Wyłączność udzielania zamówienia na rzecz „III sektora”
  2. Obowiązek zatrudnienia na podstawie art. 29 ust. 4 p.z.p.
  3. Klauzule społeczne jako kryterium oceny ofert

- Obowiązek stosowania klauzul społecznych na podstawie umowy o dofinansowanie na gruncie interpretacji Ministerstwa Rozwoju z 2017 r.

 Weź udział w webinarium: https://www.landpage.co/1acf646a0b4f2aa62b93

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (68) 45 65 119