Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż 6 kwietnia 2017 roku zakończyła się ocena formalna 9 wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K02/16– Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości dla Typu I – Wspieranie inkubowania przedsiębiorczości oraz Typu II - Profesjonalizacja usług świadczonych przez IOB.

W związku z powyższym przedstawiamy zestawienie wniosków, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostaną przekazane do oceny merytorycznej.

Pozytywnie oceniono 7 wniosków.

Całkowita wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 22 259 440,08 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 11 364 445,17 PLN.

Negatywnie oceniono 2 wnioski.

Całkowita wartość negatywnie ocenionych wniosków wynosi 7 487 605,63PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 4 422 922,77 PLN.

Załączniki:

Lista projektów pozytywnych po ocenie formalnej