Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

26 lipca 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wydłużeniu terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/22 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Termin rozstrzygnięcia naboru w trybie konkursowym uległ wydłużeniu z czerwiec/lipiec 2022 r. na wrzesień 2022 r. W związku z tym zmianie uległy zapisy Regulaminu ww. konkursu.

Załączniki:

1. Regulamin konkursu nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/22

2. Tabela zmian do Regulaminu konkursu nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/22