Przejdź do komentarzy
W sumie 21 grudnia 2021 roku podpisano 6 umów w ramach Działania 1.1 Badania i innowacje, Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości oraz Poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne.
 
 
Ponad 27 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 we wtorek trafiło do lubuskich przedsiębiorców.
 
- Wsparcie dla przedsiębiorstw jest bardzo ważne – podkreślał, składając podpisy na umowach, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński, wyjaśniając, że zgłoszone projekty rozpatrywano tak szybko, jak to było możliwe.

W sumie podpisano 6 umów w ramach Działania 1.1 Badania i innowacje, Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości oraz Poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne.

Dofinansowanie otrzymali:

Przedsiębiorstwo Budowy i Eksploatacji Elektrowni Wodnych „Wodel” Sp. z o. o. – reprezentowane przez prezesa zarządu Konrada Wawrzykowskiego i wiceprezesa zarządu Tadeusza Wawrzykowskiego – otrzymało na projekt „Badania nad innowacyjnymi w skali świata turbozespołami o działaniu niweczącym zaburzenia w układzie przepływowym i wydłużonym czasie działania MEW” dofinansowanie w kwocie 4,1 mln zł.  

Stowarzyszenie „Polska Izba Rozwoju Elektromobilności” – reprezentowane przez prezesa zarządu Krzysztofa Burdę – otrzymało na projekt: Inkubator „E-mobility Innovation Hub” kreator innowacji w świadczeniu prorozwojowych usług na rzecz MŚP w Zielonej Górze - dofinansowanie w kwocie 9 mln zł.

Perceptus Sp. z o.o. – reprezentowana przez prezesa zarządu Jacka Starościca – otrzymała na projekt „Rozbudowa oferty Centrum Usług Bezpieczeństwa o nowe usługi z obszaru cyberbezpieczeństwa w efekcie wdrożenia wyników prac B+R” dofinansowanie w kwocie 2,1 mln zł.

 „Żwir-Bud” Sp. z o. o. – reprezentowana przez prezesa zarządu Janusza Zuzę – otrzymała na projekt Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w produkcji wysokiej jakości betonu o właściwościach fotokatalitycznych poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w Spółce ”Żwir-Bud” Sp. z o. o.” dofinansowanie w kwocie 3 mln zł.

 M.B.B. Logistics Sp. z o. o., której prezesem zarządu jest Gao Song, a podczas wtorkowej uroczystości reprezentowana była przez prokurenta Wojciecha Łukasiewicza – otrzymała na projekt „Wdrożenie wyników prac B+R w postaci innowacyjnych modeli realizacji zleceń oraz technologii w celu zwiększenia wydajności, szybkości realizacji i redukcji wykorzystywanych zasobów, a także aktywizacji sprzedaży” dofinansowanie w kwocie 3,4 mln zł

 Ekoenergetyka – Polska S.A. – reprezentowana przez prezes zarządu Dagmarę Dudę – otrzymała na projekt „Budowa nowego laboratorium i uruchomienie centrum certyfikacyjnego systemów ładowania w zakresie IT” dofinansowanie w kwocie 4,5 mln zł.

Fot: Zdzisław Haczek

 

obrazek

 

obrazek

obrazek