Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

25 sierpnia 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/20 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Typ III – Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy.

Całkowita wartość 2 projektów znajdujących się na liście wybranych do dofinansowania wynosi 11 528 263,69 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 9 983 395,77 PLN.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Skład KOP