Przejdź do komentarzy

Realizacja projektów unijnych a przepisy i wytyczne obowiązujące w trakcie pandemii– szkolenie online

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenia online organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, które dotyczyć będą realizacji projektów unijnych w odniesieniu do przepisów i wytycznych obowiązujących w trakcie pandemii. Szkolenia odbędą się 10 i 11 maja 2021 r. w godz. 9.00 – 14.15.

 

Spotkania poprowadzi Małgorzata Rulińska- posiada ponad 25 lat doświadczenia w projektach 3 sektorów (samorządy, biznes, ngo). Od 12 lat ekspert z listy Ministra Rozwoju m.in. z zakresu administracji rządowej i samorządowej, systemów służby zdrowia, włączenia społecznego; przeprowadziła ponad 400 szkoleń z projektów perspektywy finansowej 2014-2020 uzyskując wysokie noty od uczestników. Pisze projekty, ocenia w RPO i PO WER, realizuje, doradza w sprawach problematycznych. Ekonomistka, stypendystka Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki –dyplom Finanse Publiczne i Administracja (Georgetown University). Reprezentowała samorządy w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (5 lat). Wykładowca studiów podyplomowych ( 6 lat), innowator, posiada m.in. złoty certyfikat trenera EFS; obecnie prezes firmy szkoleniowo-konsultingowej.

 

 

Program szkolenia online:

10.05.2021 r.- Realizacja projektów unijnych a przepisy i wytyczne obowiązujące w trakcie pandemii - część I

 

Program:

 • Gdzie znaleźć aktualne informacje o działaniach i ułatwieniach przygotowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej na rzecz beneficjentów środków UE w sytuacji zagrożenia koronawirusem.
 • Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (tak zwana „specustawa funduszowa”) - ułatwienia dla beneficjentów i okres obowiązywania.
 • Zawieszone i zmienione napisy wytycznych w związku z pandemią oraz wpływ zmian na realizację projektów, w tym:

- Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020

- Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych,

- Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy,

- Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych,

- Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji,

 • Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów

operacyjnych,

 • Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR.
 • Wprowadzanie zmian w projektach w związku z aktualnymi zapisami ww wytycznych.

 

Weź udział w szkoleniu:

https://go.mywebinar.com/evkb-hkbg-zexh-gcnl

 

Aby dołączyć do grupy należy podać imię i nazwisko oraz adres mail (mail nie może być powtarzalny tj. tylko jedna osoba z jednego adresu mail)

 

 

11.05.2021 r.- Realizacja projektów unijnych a przepisy i wytyczne obowiązujące w trakcie pandemii - część II

Program:

 • Zmienione zapisy Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z EFS a realizacja projektów pozakonkursowych pup.
 • Wsparcie w ramach Tarczy antykryzysowej realizowane przez pup – kwalifikowalność wydatków i wnioskodawców.
 • Rozliczanie wydatków z tarczy antykryzysowej oraz innych związanych z COVID-19 w SL2014.
 • Pożyczki płynnościowe - informacje o pożyczkach z Programu Inteligentny Rozwój, które umożliwiają sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.
 • Inne tematy zgłoszone przez uczestników szkolenia.

 

Weź udział w szkoleniu:

https://go.mywebinar.com/spkg-xqnd-pcjq-tkfl

 

Aby dołączyć do grupy należy podać imię i nazwisko oraz adres mail (mail nie może być powtarzalny tj. tylko jedna osoba z jednego adresu mail)

 

WARUNKI TECHNICZNE:

Do wzięcia udziału w webinarze potrzebny jest komputer, smartfon lub tablet połączony z internetem. Korzystając ze smartfona czy tabletu nie trzeba pobierać i instalować żadnych aplikacji. Dostęp do webinaru z każdego urządzenia jest bezpośrednio z przeglądarki.

 

Polecamy korzystać z przeglądarki Google Chrome (HTML5 oraz włączona obsługa skryptów JavaScript).

 

Minimalna prędkość łącza — od 10 MB/sek.

 

Więcej szczegółów sprawdź na instrukcji tu https://myownconference.pl/blog/pl/index.php/memo_pl/

UWAGA: jeśli połączenie z webinarem zostanie przerwane, lub wideo i dźwięk „zatrzymają się”, należy wejść do pokoju webinarowego ponownie. W tym celu odśwież zakładkę przeglądarki i wprowadź swoje dane jeszcze raz.