Przejdź do komentarzy

obrazekW dniu 5 października br. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął projektu programu Fundusze Europejskie Województwa Lubuskiego 2021-2027 (FEWL 2021-2027).
W okresie od 6 października do 19 listopada 2021 r. prowadzone będą na terenie województwa konsultacje społeczne zapisów programowych. Podczas konsultacji Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego organizuje szereg spotkań (w tym spotkania w formule on-line), poświęconych programowi FEWL 2021-2027. Spotkania prowadzone są w trybie art. 19a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (z późn. zm.)
W efekcie konsultacje obejmą całe województwo lubuskie oraz szeroki krąg interesariuszy. Zaprezentowane zostaną tam szczegóły dotyczące procesu programowania perspektywy finansowej na lata 2021-2027, które będą obowiązywać państwa członkowskie w kolejnych latach.
Wszystkie uwagi, zgłoszone w trakcie konsultacji zostaną szczegółowo przeanalizowane. Zostaną one też wzięte pod uwagę w dalszych pracach nad kształtem ostatecznej wersji programu FEWL 2021-2027.