Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

W związku z możliwością częściowego/etapowego rozstrzygania konkursu (wprowadzoną do Regulaminu Konkursu Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego z 14 lipca 2020 r.), w dniu 25 maja 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął szóstą, ostateczną Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów i  wybrał do dofinansowania kolejne 2 projekty, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów podczas oceny merytorycznej.

Ocena środowiskowa ostatnich 2 projektów zakończyła się 18 maja 2021 r.

Alokacja na konkurs pierwotnie wynosiła 24 000 000,00 PLN. Do tej pory pięcioma Uchwałami ZWL z dnia 14 i 31 lipca 2020 r., 1 września 2020 r, 19 października 2020 r. i 1 marca 2021 r. wybrano do dofinansowania 14 projektów oraz zwiększono kwotę przeznaczoną na konkurs z 24 000 000,00 PLN  na 29 253 737,04 PLN.

Na podstawie Uchwały ZWL z 25 maja 2021 r. kwota przeznaczona na konkurs została ponownie zwiększona do 32 479 189,29  PLN, co umożliwiło wybranie do dofinansowania ostatnich 2 projektów. Ostatecznie na liście wybranych do dofinasowania  znajduje się 16 projektów.

Poniżej prezentujemy listę projektów ocenionych pozytywnie podczas oceny środowiskowej – przekazanych do kolejnego etapu czyli rozstrzygnięcia konkursu i listę projektów wybranych do dofinansowania.

Lista projektów ocenionych pozytywnie podczas oceny środowiskowej

Lista projektów wybranych do dofinansowania