Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Lubuskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020, ogłasza konkurs nr RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K02/21 w ramach Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna dla Działania 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej dla Poddziałania 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej - projekty realizowane poza formułą ZIT.

Dokumentacja konkursowa