Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

W ramach konkursu nr RPLB.07.01.00-IZ-00-08-K03/21, w ramach  Działania 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, złożono 5 wniosków o dofinansowanie projektu.

W wyniku weryfikacji warunków formalnych, jeden wniosek  uzyskał pozytywną ocenę i został przekazany do oceny formalno-merytorycznej, pozostałe wnioski zostały przekazane wnioskodawcom do poprawy.

Wartość złożonych projektów to: 1 877 085,70 PLN, z czego planowana  wysokość dofinansowania projektów to: 1 595 380,80 PLN.

Dokumentacja konkursowa