Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

22 września 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr 277/3926/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych przez Komisję Oceny Projektów (KOP) w ramach konkursu Nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/17, Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.2 Gospodarka odpadami, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020”

W ramach niniejszej Uchwały zmianie uległa kwota dofinansowania oraz kwota wydatków całkowitych projektu Nr RPLB.04.02.00-08-0004/18.

Zaktualizowana lista projektów ocenionych przez KOP w ramach konkursu