Przejdź do komentarzy

obrazek

Trwają prace związane z budową mostu przez Odrę w Milsku - To największa inwestycja na Odrze od czasów wojny. Dzięki niej połączymy region ze Sławą i Wschową, skrócimy dojazd o 50 minut, czyli bardzo! Potężna i oczekiwana inwestycja, można powiedzieć, że historyczna – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak. Zgodnie z planem, nowym mostem pojedziemy w 2022 roku. Pandemia nie ma znaczącego wpływu na realizację największej inwestycji drogowej w regionie.

Most w Milsku wraz z nowym przebiegiem drogi nr 282 to inwestycja wyczekiwana od dekady. Znacznie wzmocni komunikacyjną integrację regionu. Składa się na nią budowa drogi wojewódzkiej i ok. 380 m mostu. W sumie prace dotyczą ok. 9 km trasy.

W ramach realizowanej inwestycji nowy przebieg będzie miała droga wojewódzka nr 282 - po nowym śladzie na odcinku od miejscowości Łaz (wraz z obejściem m. Łaz, Zabór, Milsko, Przewóz) do miejscowości Bojadła.

Zakres inwestycji

- budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 (dł. ok. 9,2 km) wraz z budową skrzyżowań na przecięciu z drogami publicznymi (2 skrzyżowania typu rondo, 2 skrzyżowania skanalizowane),

- budowa/przebudowa dróg innych kategorii,

- budowa/przebudowa systemu odwodnienia, w tym odwadniających korpus drogowy jak: rowy przydrożne, rowy melioracji szczegółowej, rowy melioracji podstawowej, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające (osadniki, separatory), zbiorniki retencyjno-infiltracyjne i inne,

- budowa dodatkowych jezdni (dróg zbiorczych) wraz z mijankami,

- budowa infrastruktury rowerowej,

- budowa nowego mostu przez rzekę Odrę (dł. ok. 380 m),

- budowa nowego mostu przez rzekę Śmigę (dł. ok. 23,5 m),

- budowa nowych przejazdów gospodarczych PG 1, PG 2;

- elementy oświetlenia obiektu mostowego na rzece Odrze,

- elementy oświetlenia skrzyżowań skanalizowanych,

- zabezpieczenie i przebudowa kolidujących urządzeń obcych infrastruktury technicznej,

- nasadzenia drzew i krzewów.

Finansowanie:

108,9 mln zł – to dofinansowanie, jakie przyznał zarząd województwa na realizację projektu. 97,9 mln zł to środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, 11 mln zł to środki z budżetu państwa. Beneficjentem projektu jest Województwo Lubuskie reprezentowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.

Marzena Toczek/Biuro Prasowe

 

 • 20200402_111410.jpg -
 • 20200422_113501.jpg -
 • 20200422_122406.jpg -
 • 20200422_122439(0).jpg -
 • 20200506_122209.jpg -
 • 20200506_122406.jpg -
 • 20200506_122423.jpg -
 • 20200506_122654.jpg -
 • IMG_20200408_100903.jpg -
 • IMG_20200408_102626.jpg -
 • IMG_20200408_103239.jpg -
 • IMG_20200529_092045.jpg -
 • IMG_20200529_092854.jpg -