Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 8 lutego 2022 roku Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął aktualizację Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2022 rok. W dokumencie z 25 lutego - 11 marca 2022 roku na 18 - 25 marca 2022 roku przesunięto termin przeprowadzenia naboru wniosków w ramach Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra (Typ. I. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach), na kwotę 830 000,00 zł.

Mając na uwadze powyższe w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2022 rok zaplanowano 4 konkursy na łączną kwotę 19 590 000,00 zł, tj. 2 konkursy z EFRR na kwotę 16 830 000,00 zł oraz 2 konkursy z EFS na kwotę 2 760 000,00 zł (w tym: 3 konkursy dla Instytucji Pośredniczącej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry na łączną kwotę 17 210 000,00 zł).

Uaktualniane informacje na temat naborów będą publikowane na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2022 rok