Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo!

uprzejmie informujemy, iż w dniu 21 lipca 2020 roku Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął drugą aktualizację Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2020 rok, w którym zaplanowano 28 konkursów na łączną kwotę 122 260 000,00 zł, tj. 11 konkursów z EFRR na kwotę 49 700 000,00 zł oraz 17 konkursów z EFS na kwotę 72 560 000,00 zł (w tym:

4 konkursy z IP ZIT Gorzowa Wlkp. na łączną kwotę 27 000 000,00 zł, 6 konkursów z IP ZIT Zielonej Góry na łączną kwotę 8 140 000,00 zł oraz 1 konkurs z IP WUP w Zielonej Górze na łączną kwotę  4 800 000,00 zł).

Aktualne informacje na temat naborów będą publikowane na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Link aktywny:

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2020 rok