Przejdź do komentarzy

obrazek

Polska wynegocjowała z Komisją Europejską Umowę Partnerstwa. Dzięki temu w latach 2021-2027 do naszego kraju trafi 76 mld euro w ramach unijnego budżetu. Umowa określa na co zostaną przeznaczone unijne pieniądze w ramach Polityki Spójności oraz z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Na polski budżet Umowy Partnerstwa składa się pięć funduszy unijnych, z których zostaną sfinansowane poszczególne programy krajowe, regionalne i transgraniczne oraz inne mechanizmy wsparcia:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) – 47,4 mld euro
 • Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) – 12,9 mld euro
 • Fundusz Spójności (FS) – 11,3 mld euro
 • Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) – 3,8 mld euro
 • Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury (EFMRA) – 0,5 mld euro

Przyznane Polsce pieniądze będzie trzeba wydać w oparciu o sześć Celów Polityki Spójności:

 1. bardziej inteligentna Europa – 12,9 mld euro
 2. bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa – 21,9 mld euro
 3. lepiej połączona Europa – 15,7 mld euro
 4. bardziej społeczna Europa – 16,6 mld euro
 5. Europa bliżej obywateli – 2,4 mld euro
 6. sprawiedliwa transformacja – 3,7 mld euro.

Polska jest 11 unijnym krajem z zaakceptowaną umową. Wcześniej zgodę otrzymały: Grecja, Niemcy, Litwa, Austria, Finlandia, Czechy, Dania, Francja, Szwecja oraz Holandia.

Więcej na ten temat: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/umowa-partnerstwa-to-rekordowe-76-mld-euro-to-okolo-350-mld-zl-dla-polski