Skip to Content

Zmiana dokumentacji konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/18

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 29 stycznia 2019 roku podjął Uchwałę dot. zmiany w treści ogłoszenia i regulaminu konkursu nr nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/18 w zakresie całkowitej kwoty środków przeznaczonych na realizację projektów, która wyniesie 21 647 058,83 PLN, w tym dofinansowanie: 20 564 705,88 PLN (EFS: 18 400 000,00 PLN, budżet państwa: 2 164 705,88 PLN), w tym wkład własny 5%: 1 082 352,95 PLN, w tym na procedurę odwoławczą 10 % EFS: 1 840 000,00 PLN.

Ogłoszenie konkursu