Skip to Content

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,

w związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 26.09.2019 r. zmieniającej Uchwałę nr 46/706/19 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 30 lipca 2019 roku, prezentujemy zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/19.

Lista