Skip to Content

Zakończenie wstępnej weryfikacji kompletności wniosków w ramach konkursu RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/19

W związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji kompletności wniosków w ramach konkursu RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/19 pragniemy poinformować, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej zostało przekazanych  dwadzieścia trzy wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 15 651 469,54 zł

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji wstępnej w ramach konkursu nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/19