Skip to Content

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.06.05.00-IZ.00-08-K01/19

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.06.05.00-IZ.00-08-K01/19 pragnę poinformować, iż do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynął jeden wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 14 999 975,45 zł.