Skip to Content

Wydłużenie terminu oceny środowiskowej w ramach konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,

ocena merytoryczna w ramach konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/19 zakończyła się 29 maja 2019 roku. Na etapie oceny merytorycznej 10 projektów uzyskało ocenę pozytywną. Ocena środowiskowa powinna zakończyć się w terminie 30 dni od zakończenia oceny merytorycznej, czyli 28 czerwca 2019 r.

W związku z licznymi prośbami Wnioskodawców dot. przesunięcia terminu złożenia dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia oceny OOŚ termin oceny środowiskowej ulega wydłużeniu.

Informacja o terminie zakończenia oceny środowiskowej zostanie zamieszczona na niniejszej stronie internetowej niezwłocznie po jej zakończeniu.