Skip to Content

Wydłużenie terminu naboru wniosków w ramach konkursu nr RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 2 kwietnia 2019 roku podjął Uchwałę dot. zmiany treści ogłoszenia i regulaminu konkursu nr RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K01/19. Zmiana polega na dostosowaniu zapisów we wszystkich częściach ogłoszenia i regulaminu gdzie pojawia się pierwotna data zakończenia naboru tj. 5 kwietnia 2019 r. Obowiązującym terminem kończącym nabór wniosków jest 12 kwietnia 2019 r.

Ogłoszenie

Regulamin