Skip to Content

Wezwanie do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/19

Szanowni Państwo,

prezentujemy wezwanie do złożenia wniosków  w trybie pozakonkursowym Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 5 Transport, Działanie 5.1 Transport drogowy, Poddziałanie 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT, Wezwanie nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/19.

Zobacz wezwanie