Skip to Content

Rozstrzygnięcie konkursu nr RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K01/19

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K01/19 oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 18.06.2019 roku w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej dla konkursu nr RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K01/19, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż projekty które wpłynęły na ogłoszony konkurs nie otrzymały dofinansowania. Szczegółowa informacja o wyniku oceny formalno-merytorycznej projektu została przesłana do Wnioskodawców pocztą tradycyjną

Skład Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K01/19