Skip to Content

Przesunięcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej (Typ I)

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 maja 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przesunięciu terminu rozpoczęcia naboru dla Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, Typ I. Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zakończenia procedur wyboru projektów oraz podpisania umów o dofinansowanie złożonych w trybie pozakonkursowym w ramach naboru RPLB.07.01.00-IZ.00-08-P01/19.  

Wobec tego, konkurs dla Działania 7.1 zostanie ogłoszony w sierpniu 2019 roku, z naborem wniosków od 16 do 27 września 2019 r.

Aktualne informacje na temat naboru zostaną opublikowane na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.