Skip to Content

Miliony złotych na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach

Szanowni Państwo,

do 8 maja br. trwa nabór wniosków w konkursie ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach realizujących projekty inwestycyjne w miastach średnich oraz okolicznych gminach.

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy realizujący projekty inwestycyjne w miastach średnich oraz okolicznych gminach.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie bądź zakupionych przez Wnioskodawcę, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu technologicznego. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

 

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 550 mln zł.

 

Zobacz dokumentację konkursową: http://www.poir.gov.pl/nabory/1-46/