Skip to Content

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji wstępnej w ramach konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K02/19

Szanowni Państwo,
w związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji kompletności wniosków w ramach konkursu RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K02/19 pragniemy poinformować, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej został przekazany jeden wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 7. 000,00 zł.

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji wstępnej w ramach konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K02/19