Skip to Content

Lekcja obywatelska w Gminnym Zespole Szkół w Dobiegniewie

 W dniu 14 czerwca 2019 r. w Gminnym Zespole Szkół w Dobiegniewie odbyła się kolejna z cyklu 11 Lekcji Obywatelskich w ramach konkursu Lubuska Szkoła Europejska. Nagrodą w konkursie był grant w wysokości 10 000 złotych na organizację i przeprowadzenie ww. lekcji. Podczas spotkania odbyła się debta uczniowska oraz quiz z nagrodami. Burmistrz Dobiegniewa - Sylwia Łaźniewska przedstawiła prezentację "15 lat w Unii Europejskiej w Gminie Dobiegniew". W spotkaniu uczestniczła Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym - Sylwia Pędzińska.