Skip to Content

Informacja w ramach ponownego wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie nr RPLB.07.02.00-IZ-08-P02/19

Wydział Projektów Pozakonkursowych EFS, Informuje, iż w ramach ponownego wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie nr RPLB.07.02.00-IZ-08-P02/19, złożono 2 wnioski, oba odesłano do poprawy.

Wartość złożonych projektów to: 1 320 000,00 PLN, z czego planowana  wysokość dofinansowania projektów to: 1 122 000,00 PLN.