Skip to Content

Informacja dotycząca konkursu w ramach Działania 7.1

Szanowni Państwo
Informujemy, że w wyniku naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Działania 7.1 Programy Aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, Osi Priorytetowej 7 Równowaga Społeczna, przeprowadzonego w dniach 16.09.2019-27.09.2019, wpłynęły 3 wnioski na kwotę dofinansowania 643 584,72 PLN.