Skip to Content

Dodatkowy nabór dla Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT RPO – Lubuskie 2020

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w dniu 16 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o uruchomieniu dodatkowego naboru dla Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT RPO – Lubuskie 2020. Ogłoszenie konkursu nastąpi na początku maja br., z terminem naboru wniosków od 10 do 17 czerwca br. Zaplanowano, że alokacja konkursu wyniesie 10 mln zł, z zastrzeżeniem, iż może ona ulec zmianie w zależności od wielkości dofinansowania wnioskowanego w konkursie nr RPLB.08.01.01-IZ.00-K01/19 oraz od kursu euro, aktualnego na miesiąc poprzedzający ogłoszenie konkursu.