Skip to Content

Decyzja o przyznaniu dofinansowania dla projektu złożonego w ramach Wezwania dla Poddziałania 5.1.1

Szanowni Państwo
W dniu 6 maja 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o przyznaniu dofinansowania dla projektu złożonego w ramach Wezwania dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 31 - Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane) oraz 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne).

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie wynosi 15 472 000,00 PLN (środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 13 872 000,00 PLN oraz z budżetu państwa – 1 600 000,00 PLN).

Wniosek wybrany do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/19