Skip to Content

Aktualizacja listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K02/18

Szanowni Państwo,

12 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził uchwałę w sprawie aktualizacji listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K02/18.

Zaktualizowana lista projektów