„Mama może wszystko” – spotkanie informacyjne w Gorzowie Wielkopolskim – 16.11.2016 r.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim, działający przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkanie informacyjne „Mama może wszystko”, które odbędzie się 16 listopada w Gorzowie Wlkp.

O spotkaniu

Spotkanie skierowane jest do kobiet powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskim, rodzicielskich czy wychowawczych.Podczas spotkania przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości pozyskania środków m.in. na: założenie firmy, staże, podniesienie kompetencji poprzez udział w kursach i szkoleniach. Nie zabraknie także informacji nt. działań skierowanych do mam dzieci w wieku 0-3 lata. Omówione zostaną warunki przyznania wsparcia, wskazane zostaną dokumenty, strony internetowe oraz podmioty oferujące unijne oraz krajowe środki. Wsparcie unijne dotyczyć będzie Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się 16 listopada 2016 r. w godzinach 10:00-13:00

Miejsce spotkania

  • w Gorzowie Wielkopolskim, w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta, ul. gen. Władysława Sikorskiego 107 (sala nr 5, Oddział Dziecięcy).

Więcej informacji

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Gorzowie Wielkopolskim prosimy o wypełnienie formularza powyżej "weź udział". Na zgłoszenia czekamy do 15 listopada 2016 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim pod numerami telefonów: 95 7390-377; -378; -380; -386.

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w postaci wydrukowanych prezentacji. Podczas spotkań zostanie zapewniony poczęstunek dla uczestników.

Serdecznie zapraszamy!

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta, ul. gen. Władysława Sikorskiego 107 (sala nr 5, Oddział Dziecięcy).

16.11.2016 - 16.11.2016