Przejdź do komentarzy

Spotkania edukacyjne online o zarządzaniu i partycypacji społecznej w rewitalizacji. 16-17.11.2020 r. Czas na podsumowanie.

W dniach 16 i 17 listopada 2020 r. odbyły się spotkania edukacyjne z cyklu: „Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji” dla przedstawicieli samorządów gminnych z podregionu gorzowskiego.

Po raz kolejny, ze względu na obecną sytuację epidemiczną, uczestnicy zostali zaproszeni na spotkania wirtualne w trybie ONLINE.

Pomimo specyficznej formy spotkań organizatorzy zadbali o ciekawy i możliwie interaktywny ich charakter. Mimo ograniczonych form interakcji, uczestnicy byli zachęcani do udziału w dyskusji (z wykorzystaniem opcji czatu) oraz warsztatowego reagowania na zadawane zadania/pytania. Celem tych aktywności było zachęcenie do podzielenia się doświadczeniami i sposobami wdrażania programów rewitalizacji w gminach województwa lubuskiego.

Podczas spotkania analizowano różne podejścia miast do zarządzania rewitalizacją, z zachętą do zapoznania się bliżej z tymi rozwiązaniami, które są innowacyjne i mają duży potencjał efektywności (jak np. spółka rewitalizacyjna – operator rewitalizacji w Dąbrowie Górniczej). Prezentowano przykłady efektywnego zarządzania rewitalizacją w małych miastach, które spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników.

Jako inspiracja, zaprezentowany został film Izy Rutkowskiej pt. „Podwórko im. Wszystkich Mieszkańców” który pokazuje ścieżkę „od zera” do pierwszych elementów integrowania mieszkańców jednego z wrocławskich osiedli do wspólnego działania, które stanowi filar rewitalizacji.

Drugiego dnia spotkania uczestniczy zmierzyli się z pytaniem: „Jak uspołeczniać rewitalizację?”

W pierwszej części spotkania trenerzy przedstawili ideę drabiny partycypacji oraz jej poszczególne poziomy – od najniższego czyli informowania, po najwyższy czyli współdecydowanie przez interesariuszy o danym procesie. Zaprezentowano, również z przykładami z polskich miast, praktyczne metody prowadzenia rewitalizacji – jak motywować uczestników, jak informować, jak doceniać ich aktywność itd.

Dalsza część spotkania to już warsztaty i dyskusje prowadzące do odpowiedzi na pytanie, jakie techniki partycypacji były, są, bądź powinny być stosowane w gminach reprezentowanych przez uczestników. Sporo uwagi poświecono partycypacyjnemu kształtowaniu i przekształcaniu przestrzeni publicznych i półpublicznych. Tematykę tę omawiano  z wykorzystaniem inspirujących  przykładów oraz wskazaniem opracowań, poradników i publikacji.

Liczymy, iż spotkania stały się inspiracją do optymalnego kształtowania procesów rewitalizacji w naszych gminach, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania w nich szerokiej partycypacji społecznej.

Spotkania edukacyjne odbyły się w ramach realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego projektu pn. „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Wybrane zdjęcia do publikacji na stronie www:

źródło: Konsorcjum Projekty Miejskie, Projekty Miejskie+, Efficon Sp.z.o.o.