Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż 7 września 2016 roku zakończyła się weryfikacja wstępna wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.1 Badania i innowacje.

W związku z powyższym przedstawiamy zestawienie wniosków, które uzyskały pozytywny wynik weryfikacji wstępnej i zostaną przekazane do oceny formalnej.

Pozytywnie zweryfikowano 80 wniosków.

Całkowita wartość pozytywnie zweryfikowanych wniosków wynosi 381 759 622,21 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 241 842 949,80 PLN.

Negatywnie zweryfikowano 6 wniosków.

 

Załączniki:

Lista projektów pozytywnych po weryfikacji wstępnej.

Lista projektów negatywnych po weryfikacji wstępnej (pozostawionych bez rozpatrzenia)