Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż 8 lipca 2019 roku zakończyła się ocena środowiskowa projektów w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K01/19 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i  innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, PODDZIAŁANIE 1.4.1 Promocja regionu i  umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT

Typ I – Promocja gospodarcza regionu.

W związku z powyższym przedstawiamy zestawienie projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny środowiskowej i zostaną przekazane do kolejnego etapu - rozstrzygnięcia konkursu.

Pozytywnie oceniono 2 projekty.

Całkowita wartość pozytywnie ocenionych projektów wynosi 2 068 984,40 złotych, w tym wartość dofinansowania 1 984 632,96 złotych.

Lista projektów po ocenie środowiskowej