Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

 Decyzją Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 z dnia 16 maja 2016 roku termin składania wniosków o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów RPO-L2020 w ramach Osi Priorytetowej 5 Transport ulega wydłużeniu do dnia 23 maja 2016 roku.