Przejdź do komentarzy

24 stycznia 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przesunięciu terminu zakończenia naboru wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K02/16 dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, Typ I Wspieranie inkubowania przedsiębiorczości oraz Typ II Profesjonalizacja usług świadczonych przez IOB, z 30 stycznia 2017 r. na 28 lutego 2017 r.

W związku z powyższym informujemy, że nabór wniosków o dofinansowanie w Konkursie nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K02/16  trwa od 23 stycznia 2017 r. do 28 lutego 2017 r.

Załączniki:

Zaktualizowane Ogłoszenie o konkursie

Zaktualizowany Regulamin konkursu