Przejdź do komentarzy

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 2 października 2018 roku podjął Uchwałę dot. zmiany treści ogłoszenia i regulaminu konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-K02/18. Zmiana polega na dostosowaniu zapisów we wszystkich częściach ogłoszenia i regulaminu gdzie pojawia się pierwotna data zakończenia naboru tj. 5 października 2018 r. Obowiązującym terminem kończącym nabór wniosków jest dzień 12 października 2018 r.

Zobacz ogłoszenie konkursu