Przejdź do komentarzy

Celem projektu „Zintegrowany System Ścieżek Rowerowych w gminach Babimost, Kargowa i Zbąszynek” jest budowa sieci ścieżek rowerowych, które będą pełniły funkcję korytarzy transportowych, będących alternatywą dla innych środków transportu. Inwestycja realizowana jest w partnerstwie: Gm. Babimost, Gm. Zbąszynek, Gm. Kargowa, Pow. Zielonogórski, Pow. Świebodziński. Inwestycja usytuowana jest w woj. lubuskim na terenie gmin partnerskich, tj.: gm. Babimost, gm. Zbąszynek, gm. Kargowa. W związku z tym, iż ścieżki rowerowe zaplanowano również przy drogach powiatowych, partnerami w proj. są również pow.: zielonogórski i świebodziński. Zakres inwestycji obejmuje budowę 8 ciągów ścieżek rowerowych o łącznej dł. ok. 24 774 m w tym na terenie gminy: Babimost - 9 230 m, Zbąszynek - 10 548 m, Kargowa - 4 996 m.

Projekt został złożony w ramach konkursu Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 43 – Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym wyposażenie i tabor).