Przejdź do komentarzy

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 13 w Zielonej Górze rozpoczęli rok szkolny z przytupem! Wspólnie z nauczycielami zorganizowali Piknik Integracyjny. Na dzieci czekało wiele atrakcji, m.in. konkurs wiedzy o Unii Europejskiej. My także tam byliśmy. Na stoisku informacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego uczniowie i nauczyciele mogli się dowiedzieć, jakie wsparcie płynie do szkół w ramach RPO Lubuskie-2020. Do włączenia się w program zachęca marszałek Elżbieta Anna Polak.

Jak w ciekawy sposób opowiedzieć uczniom o Unii Europejskiej? Zorganizować konkurs z nagrodami – na taki pomysł wpadli nauczyciele zielonogórskiej 13-tki. Wspólnie z uczniami przygotowali pytania z zakresu funkcjonowania wspólnoty europejskiej, historii UE. Dzięki zagadnieniom poruszonym w konkursie dzieci poznały też możliwości unijnego wsparcia np. w rozpoczęciu własnego biznesu, bo przecież pomysł na siebie mogą mieć już w podstawówce. Na autorów najlepszych prac czekały nagrody Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. Urząd jest partnerem szkół w programie Młodzi On-Life, dlatego podczas pikniku można było zapoznać się ofertą w ramach programu. Na stoisku informacyjno-promocyjnym uczniowie i nauczyciele mogli pobrać ciekawe materiały o unijnym wsparciu dla szkół, m.in. dotyczącym szkoleń, praktyk, inwestycji. Opowiadaliśmy także o realizowanych projektach w ramach Budżetu Inicjatyw Obywatelskich-Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe. Zachęcaliśmy uczniów do ciekawych akcji, które mogłyby być wsparte w ramach budżetu w kolejnej edycji budżetu. Nauczyciele byli zainteresowani realizacją programów dla uczniów ze wskazaniem na tematykę związaną między innymi z historią, wiedzą o społeczeństwie i naukąjęzyków obcych. Na odwiedzających naszą strefę czekały także materiały promocyjne województwa.