Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo!

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPLB.07.06.01-IZ.00-08-K01/16 oraz przyjęciemprzez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 18 października 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.06.01-IZ.00-08-K01/16, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w załączeniu przekazuje listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu.

 

Załącznik:

Lista projektów wybranych do dofinansowania