Przejdź do komentarzy

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/17 oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 08.08.2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/17, prezentujemy w załączeniu listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu.

Lista rankingowa nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/17