Przejdź do komentarzy

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 27 sierpnia 2016 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 30 września 2016 r. i trwał do dnia 6 października 2016 r.) wpłynęło - w wersji elektronicznej  6 wniosków o dofinansowanie.

Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wyniosła 9 565 023,15 PLN natomiast całkowita wartość projektów wyniosła  10 068 745,28 PLN.