Wydawca treści

Powrót

Wydłużenie terminu naboru wniosków w ramach Konkursu Nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/20

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego Covid-19 w Polsce informujemy, iż 17 marca 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przesunięciu terminu zakończenia naboru wniosków w ramach Konkursu Nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/20 dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, z 20 marca 2020 r. na 10 kwietnia 2020 r.

W związku z powyższym informujemy, że nabór wniosków o dofinansowanie w Konkursie nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/20 trwa od 28 lutego 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Załączniki:

Zaktualizowane Ogłoszenie o konkursie

Zaktualizowany Regulamin konkursu