Wydawca treści

Powrót

Zakończenie weryfikacji warunków formalnych wniosków w ramach konkursu RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K03/19

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem weryfikacji warunków formalnych wniosków w ramach konkursu RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K03/19 informujemy, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej zostały przekazane dwa wnioski o dofinansowanie realizacji projektów, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania  4 234 569,14 zł.

Tabela