Zobacz efekty

Efekty, które zostaną osiągnięte dzięki RPO - Lubuskie 2020:

Przedsiębiorstwo

868

przedsiębiorstw objętych wsparciem finansowym

ok. 100 km

zmodernizowanych linii kolejowych

ok. 40 ha

obszarów objętych rewitalizacją

blisko 3000

dofinansowanych miejsc wychowania przedszkolnego

5637

osób pracujących objętych wsparciem

314 ha

nowych terenów inwestycyjnych

144 km

nowych lub zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych